Τιμοκατάλογος

- Δωρεάν μετά από κάθε επίσκεψη μέτρηση αρτηριακής πίεσης, θερμοκρασία, καρδιακού παλμού. -


ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 
(ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ,ΙΔΡΥΜΑ,ΞΕΝΩΝΑΣ,ΣΠΙΤΙ)


Αποκλειστική νοσοκόμα ημερήσιο (07:00-15:00) ή (15:00-23:00): 50 €

Αποκλειστική νοσοκόμα νυχτερινό (23:00- 07:00): 60 €

Αποκλειστική νοσοκόμα ημερήσιο αργίας (07:00-15:00) ή (15:00-23:00): 70 €

Αποκλειστική νοσοκόμα νυχτερινό αργίας (23:00- 07:00): 80 €  

Χειρουργική ιατρική επίσκεψη ημερησία (07:00 ΕΩΣ 23:00): 50 €  

Χειρουργική ιατρική επίσκεψη νυχτερινή (23:00 ΕΩΣ 07:00): 70 €

 Χειρουργική ιατρική επίσκεψη ημερησία αργίας (07:00 ΕΩΣ 23:00): 70 €

Χειρουργική ιατρική επίσκεψη Νυχτερινή αργίας (23:00 ΕΩΣ 07:00): 80 €

Λοιπές Υπηρεσίες


- Σίτιση με Levin: 10 €

- Τοποθέτηση Levin (Ιατρός): 50 €

- Τοποθέτηση - Αλλαγή ουροκαθετήρα - Πλύσεις: 30 €

- Περιποίηση εγκαύματος: 15 €

- Χειρουργικός καθαρισμός κατάκλισης και τραύματος από χειρουργό ιατρό: 50 €

- Αλλαγή και περιποίηση κατάκλισης και τραύματος: 15 €

- Λουτρό επί κλίνης - μπάνιο : 30 €

- Αιμοληψία
(Λήψη και μεταφορά δείγματος για ανάλυση και παράδοση κατ'οίκον): 10 €

- Συλλογή ούρων και άλλων βιολογικών υγρών
(Λήψη και μεταφορά δείγματος για ανάλυση και παράδοση αποτελεσμάτων κατ'οίκον): 10 €

- Καταγραφή  &  παρακολούθηση ζωτικών σημείων
(Αρτηριακή πίεση, σφύξεις, θερμοκρασία, αναπνοές, οξυμετρία, μέτρηση σακχάρου): 20 €

- Καταγραφή & Παρακολούθηση συστολικής & Διαστολικής πίεσης & σφύξεων:  10 €

- Ένεση
( Ενδομυϊκός - Υποδορίως): 5 €

- Χορήγηση εισπνεόμενων φαρμάκων
(Με δοσομετρητή ή νεφελοποιητή): 20 €

- Χορήγηση ορών (Ενυδάτωση): 10 €

- Τοποθέτηση φλεβοκαθετήρα και χορήγηση ορού : 20 €

- Απλός Υποκλυσμός:  20 €

- Υψηλός Υποκλυσμός:  30 €

- Κοπή ραμμάτων:  10 €

Πακέτα


ΠΑΚΕΤΟ 1

20 Ενεσοθεραπειών (Ενδομυϊκώς - Υποδορίως): 80 €


ΠΑΚΕΤΟ 2

Αλλαγή και περιποίηση κατάκλισης και τραύματος + Λουτρό επί κλίνης - μπάνιο: 35 €


ΠΑΚΕΤΟ 3

Τοπική καθαριότητα και Αλλαγή πάνας 2 φορές την ημέρα - Μπάνιο 1 φορά την εβδομάδα:
120 € / εβδομάδα

Τοπική καθαριότητα και Αλλαγή πάνας 2 φορές την ημέρα - Μπάνιο 1 φορά την εβδομάδα:
430 € / μήνα